Vítame Vás
Zabezpečujeme zneškodnenie a zhodnotenie odpadov
                                      Enviromentálny inžiniering, ochranu ovzdušia , vodnú správu.
www.mzdyauctovnictvo.sk  © 2009
Čo s odpadom
V prípade  záujmu Vám vypracujeme konkrétnu ponuku podľa Vašich špecifických požiadaviek.
sme tu pre Vás!
Vážený obchodný partner.  Touto cestou by sme Vám chceli ponúknuť  naše služby v rámci odpadového hospodárstva, ochrany ovzdušia a vôd.
Stiahni:

Súhlas na prepravu nebezpečných odpadov

Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov

Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov