Vítame Vás
Zabezpečujeme zneškodnenie a zhodnotenie odpadov
                                      Enviromentálny inžiniering, ochranu ovzdušia , vodnú správu.
www.mzdyauctovnictvo.sk  © 2009
Čo s odpadom
V prípade  záujmu Vám vypracujeme konkrétnu ponuku podľa Vašich špecifických požiadaviek.
sme tu pre Vás!
Vážený obchodný partner.  Touto cestou by sme Vám chceli ponúknuť  naše služby v rámci odpadového hospodárstva, ochrany ovzdušia a vôd.
Vypracovanie oznámenia o vypúšťaných znečisťujúcich látkach a výpočet poplatkov za znečistenie ovzdušia, vyplnenie tlačív NEIS.
Vypracovanie prevádzkovej dokumentácie zdroja znečisťovania ovzdušia.
Vypracovanie podkladov k vydaniu rozhodnutia - súhlasu na uvedenie zdroja znečisťovania do prevádzky a prípadné zabezpečenie vypracovania odborných posudkov vo veciach ochrany  ovzdušia.