Vítame Vás
Zabezpečujeme zneškodnenie a zhodnotenie odpadov
                                      Enviromentálny inžiniering, ochranu ovzdušia , vodnú správu.
www.mzdyauctovnictvo.sk  © 2009
Čo s odpadom
V prípade  záujmu Vám vypracujeme konkrétnu ponuku podľa Vašich špecifických požiadaviek.
sme tu pre Vás!
Vážený obchodný partner.  Touto cestou by sme Vám chceli ponúknuť  naše služby v rámci odpadového hospodárstva, ochrany ovzdušia a vôd.
Vypracovanie podkladov pre vydanie súhlasov v zmysle zákona o  vodách.
Vypracovanie plánu preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku. neovládateľného  úniku nebezpečných látok do zložiek životného prostredia „havarijný plán“ .
Vypracovanie prevádzkového poriadku pre skladovanie a manipuláciu s látkami škodiacimi vodám.