FINEKOL, s.r.o.

O spoločnosti

Zabezpečujeme zneškodnenie a zhodnotenie odpadov, Enviromentálny inžiniering, ochranu ovzdušia , vodnú správu.