FINEKOL, s.r.o.

Preprava odpadov

  • Preprava nebezpečných odpadov a ostatných odpadov zabezpečenie laboratórnych skúšok pre vstupnú a výstupnú analýzu odpadov a odborných posudkov v ekológii